Seminář seznámil účastníky s připravovanými změnami v insolvencích

25. 11. 2016
Plánované legislativní změny v oblasti firemních insolvencí i oddlužení fyzických osob byly tématem semináře Insolvence po novele, který ČAV uspořádala pro své členy a další zájemce dne 10. listopadu 2016 v konferenčním sále úřadu Městské části Praha 2.
 
 V první části semináře JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, seznámil posluchače se změnami v oblasti úpadku korporací. Pozornost účastníků vzbudila zejména problematika obrany před šikanózními insolvenčními návrhy, ale také otázka střetu zájmů věřitelů v insolvenčním řízení či jejich možnosti odvolat a ustanovit insolvenčního správce.
 
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, pak v druhé části semináře představil účastníkům změny plánované v oblasti osobních bankrotů, které mají být nově dlužníkům více a snadněji dostupné. Zajímavou otázku představovala také problematika tzv. oddlužovacích agentur a související regulace osob, které budou oprávněny za dlužníky sepisovat a podávat návrhy na oddlužení.


ČvP
ČvP