Seminář "Vymáhání pohledávek - úvod do problematiky"

12. 4. 2016
Asociace inkasních agentur připravila seminář, jehož cílem je předat výkonným pracovníkům základní a současně ucelené informace o fungování inkasního trhu, zasvětit je do právních souvislostí, etických pravidel a základů psychologie komunikace s dlužníky. Členové ČAV se opět mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek.
Termín: 10. května 2016, 9:00 – 16:00 hod.

Místo: K-Centrum, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Obsah semináře:

1. Mimosoudní inkaso pohledávek (45 minut)
          - dokumentace k pohledávkám
          - nástroje a metody mimosoudního vymáhání (věřitel / inkasní agentura)
          - mandátní správa vs. prodej pohledávek
          - B2C a B2B pohledávky
          - specifika jednotlivých oborů
          - jakou roli hraje čas
          - obvyklé chyby dlužníků

2. Právní minimum ve vztahu k pohledávkám (60 minut)
          - NOZ a zrušený SOZ (relevantní ve vztahu k pohledávkám vzniklým před 1. 1. 2014)
          - zákon o obchodních korporacích
          - insolvenční zákon
          - občanský soudní řád
          - exekuční řád
          - prováděcí předpisy
          - mezinárodní úmluvy a předpisy EU
          - další legislativa ve vztahu k pohledávkám

3. Ochrana osobních údajů (30 minut)
          - zákon o ochraně osobních údajů
          - evropská ochrana osobních údajů
          - osobní údaje a pohledávky

4. Etika ve vymáhání pohledávek (45 minut)
          - etický kodex AIA
          - typické stížnosti dlužníků

5. Komunikace při vymáhání pohledávek, psychologie dlužníka (90 minut)
          - jak funguje lidský mozek
          - základní komunikační pravidla
          - praktická cvičení

Cena semináře je 1100 Kč bez DPH, pro členy ČAV platí zvýhodněná cena 900 Kč bez DPH.

Přihlašovací formulář naleznete v dokumentu níže.

Uzávěrka přihlášek je 2. května 2016

ČvP
ČvP