Reakce ČAV na zavádějící a nepravdivé informace uvedené v článcích „Chudé Česko“ a „Měla na minister

19. 9. 2018
Česká asociace věřitelů se důrazně ohrazuje proti tomu, že by ona nebo její představitelé ovlivňovali politické činitele formou „barterů“ či jakýchkoli jiných nekalých praktik a metod. Zároveň kategoricky odmítá tvrzení o svém údajném působení na vybrané politické strany.
Česká asociace věřitelů se dlouhodobě snaží chránit práva věřitelů zcela transparentním způsobem, a to zejména formou předkládání relevantních připomínek k projednávaným zákonům k rukám všech politických stran, relevantních ministerstev a orgánů poslanecké sněmovny, k čemuž je těmito orgány i jednotlivými politiky a politickými stranami v mnoha případech jmenovitě vyzývána. Dále se snaží přispívat k osvětě a odborné diskuzi věřitelských témat formou pořádání odborných sympozií a vzdělávacích akcí a také aktivní účastí na dalších odborných akcích, na které je coby zástupce věřitelů zvána. Činnost asociace tedy plně odpovídá jejím účelům a je po všech stránkách legální, legitimní a transparentní.
ČvP
ČvP