Reakce ČAV na návrh Pirátů na zavedení tzv. exekutorské teritoriality

25. 9. 2018
Navrhovaná změna exekučního systému vymáhání pohledávek je v současnosti zcela zbytečná, neboť problémům spojeným s nadměrným zadlužováním některých českých obyvatel již dostatečně zamezily jiné úpravy přijaté v posledních letech, například zákon o spotřebitelském úvěru, snížení advokátního tarifu či změny vedoucí k humanizaci exekucí. Osobám, které se dostaly do dluhové pasti před přijetím těchto úprav, by měl pak měla nabídnout dostatečnou pomoc tzv. oddlužovací novela.

Teritorialita soudních exekutorů je systém, který by neúměrně omezil práva věřitelů a zároveň vedl k výraznému snížení vymahatelnosti pohledávek, což potvrdilo i několik odborných analýz. Žádné výrazné zlepšení by nepřinesl ani dlužníkům, neboť uvažované snížení nákladů exekuce by bylo téměř mizivé a v žádném případě by předluženým osobám, na rozdíl od oddlužení, nedokázalo pomoct z dluhové pasti.
ČvP
ČvP