Reakce ČAV na článek „Byznys s alimenty“ publikovaný dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S

25. 3. 2017
Česká asociace věřitelů (ČAV) se ohrazuje proti informacím týkajícím se jejích domnělých záměrů a aktivit jakožto i údajných vazeb mezi ČAV a spolkem Asociace neúplných rodin, resp. projektem Vaše výživné.cz, které byly prezentovány dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S. Zmíněné informace se nezakládají na pravdě a byly redakcí zpracovány zkreslenou a zavádějící formou, aniž by zástupci ČAV byli redakcí kdykoli osloveni a vyzváni k jejich vysvětlení.

Tímto uvádíme veškeré v článku uvedené mylné informace na pravou míru:

  1. ČAV kategoricky odmítá tvrzení, že „prosazuje lepší postavení vymahačů“. Posláním ČAV je a vždy byla výhradně ochrana práv věřitelů v České republice, a to bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. O fungování subjektů zapojených do procesu vymáhání pohledávek se vždy zajímala a zajímá pouze do takové míry, jak vyžaduje ochrana oprávněných zájmů věřitelů, a plně v souladu s ní.
  2. ČAV dále důrazně odmítá tvrzení, že provozuje či je prostřednictvím svých členů zapojena do provozování „řady“ poraden. Jedinou poradnou, o jejíž fungování se ČAV kdykoli a jakkoli zasloužila a kterou také stále v současnosti provozuje, je její vlastní bezplatná online poradna pro věřitele i dlužníky, kterou na svém webu spravuje od června 2014, a to za využití vlastních finančních zdrojů a bez jakékoli podpory čerpané z jakýchkoli dotačních programů. O případných aktivitách svých členů souvisejících s provozováním poraden nemá ČAV žádné informace a ani si podobné informace nikdy aktivně nezjišťovala, neboť k tomu neexistoval žádný důvod a ani jí to nepřísluší.
  3. ČAV dále zdůrazňuje, že v rámci naplňování svých cílů dlouhodobě spolupracuje a komunikuje s celou řadou oborových i jinak zaměřených asociací, svazů, sdružení či organizací, které reprezentují určité úzce profilované skupiny věřitelů, případně sdružují jiné subjekty zapojené do procesu vymáhání pohledávek. Jednou z těchto organizací je i Asociace neúplných rodin, která se zasazuje za práva samoživitelů a jejich dětí, kteří se z důvodu neplacení výživného druhým z rodičů mohou ocitnout v postavení věřitele.
  4. ČAV upřesňuje, že jakýkoli vztah mezi ní a Asociací neúplných rodin se vždy odehrával výhradně v odborné rovině, kdy spolu asociace komunikovaly ohledně situace samoživitelů a jejich dětí a jejich případných problémů při uplatňování nároků na výživné. ČAV zdůrazňuje, že se ani ona, ani její vedení, v žádném případě finančně nepodílí a nikdy nepodílela na činnosti spolku Asociace neúplných rodin nebo projektu Vaše výživné.cz, nevlastní je, ani jinak neovládá, a zároveň je ani žádným způsobem finančně nepodporuje a nepodporovala.
  5. ČAV dále uvádí, že nikdy nežádala, ani se aktivně nepodílela na žádosti o jakoukoli dotaci pro spolek Asociace neúplných rodin či projekt Vaše výživné.cz, žádnou podobnou dotaci nikdy nečerpala, ani jí z žádné takové dotace nikdy, ani zprostředkovaně, neplynuly žádné finanční výhody. Uvedené platí nejen pro ČAV jako spolek, ale i pro jednotlivé osoby v jejím vedení.

Šíření mylných a zavádějících informací, které byly publikovány ve výše citovaném článku, ČAV vnímá jako součást organizované kampaně zaměřené proti její činnosti, zejména pak aktivitám směřujícím proti přijetí tzv. exekutorské teritoriality, která v poslední době opět vyvolává silnou diskuzi. Jejím cílem je patrně zdiskreditovat ČAV a její vedení v očích veřejnosti a vyloučit ji tak z této debaty. ČAV odmítá přistoupit na tuto úroveň komunikace, kdy jsou chybějící racionální argumenty ze strany zastánců tzv. teritoriality suplovány osobními útoky a využíváním nesouvisejících emotivně zabarvených informací. ČAV se bude i nadále držet racionální argumentace a hájit oprávněné zájmy věřitelů v této věci.
ČvP
ČvP