První seminář ČAV seznámil účastníky se zásadami a praxí vymáhání pohledávek

25. 6. 2014

Dne 19. června 2014 se v prostorách Úřadu městské části Praha 2 uskutečnil seminář Zásady a praxe vymáhání pohledávek, který Česká asociace věřitelů uspořádala za podpory portálu ProByznys.info.

Přednášející Mgr. Jana Poddaná, členka výboru ČAV a advokátka se specializací na vymáhání nedobytných úvěrů a dalších pohledávek, exekuční a insolvenční právo, a Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský kandidát a člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, seznámili účastníky se zásadami a změnami vymáhání pohledávek v občanském zákoníku, zásadami a praxí vymáhání pohledávek v rámci exekučního řízení a řešením pohledávek v insolvenčním řízení. Velmi nás potěšilo, že se vystoupení obou přednášejících, jejich ochotě věnovat se odborným dotazům publika i celkové organizaci události dostalo ze strany účastníků kladného hodnocení.

Seminář odstartoval sérii vzdělávacích akcí asociace, která bude pokračovat na podzim dalšími semináři pro širokou i odbornou veřejnost.


ČvP
ČvP