Připomínky k připravovaným změnám v exekucích

18. 11. 2016
V polovině října tohoto roku představilo ministerstvo spravedlnosti svůj návrh připravované novely občanského soudního a exekučního řádu. Prosazované změny bohužel v řadě případů velmi razantně zasahují do práv věřitelů.
Novela například zahrnuje omezení možnosti svobodné volby exekutora věřitelem, a naopak zavádí princip tzv. exekutorské teritoriality. Ministerstvo má přitom k dispozici loňskou analýzu Vysoké školy ekonomické v Praze, která jasně potvrdila obavy věřitelů, že zavedení této změny bude mít velmi negativní dopady na vymahatelnost pohledávek.
 
Novela dále ukládá věřitelům nové povinnosti, které jim přinesou další neúměrnou ekonomickou zátěž. Konkrétně se jedná o náhradu paušálně určených hotových výdajů za některé činnosti exekutora a úhradu zálohy na náklady exekuce. Pro řadu věřitelů může z důvodu těchto dalších výdajů ztratit exekuční vymáhání ekonomický smysl. Za vymáhání by totiž zaplatili více, než kolik by vzhledem k celkové výtěžnosti vymáhání získali zpět.
 
Další nevítanou změnou je automatické zastavování exekučního řízení po dvou letech od jeho zahájení v případě, že se exekutorovi za toto období nepodaří dohledat žádný postižitelný majetek dlužníka. Praxe přitom jasně ukazuje, že ve značné části případů je exekuční řízení úspěšné až v delším časovém horizontu, přesahujícím rámec stanoveného dvouletého limitu.
 
Česká asociace věřitelů s těmito změnami nesouhlasí a opakovaně varuje před jejich možnými negativními dopady na mediální i legislativní úrovni. Oficiální stanovisko asociace, které jsme tento týden zaslali do připomínkového řízení, naleznete v dokumentu níže.
 
ČvP
ČvP