Pozvánka na seminář Komunikace s dlužníkem

13. 2. 2017
V úterý 7. března 2017 pořádá Asociace inkasních agentur interaktivní a praktický seminář věnovaný problematice efektivní komunikace s dlužníkem i obecným zásadám mezilidské komunikace a asertivního chování. Zúčastnit se mohou také členové ČAV, a to za zvýhodněných podmínek.

Termín: 7. března 2017, 9:00–13:00 hodin
 
Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 151
 
Přednášející: PhDr. Zdenko Matula, expert na optimalizaci mezilidské komunikace, týmovou práci, efektivní vedení a motivování lidí s více než 25letými zkušenostmi.
V minulosti vedl a působil v rozsáhlých tréninkových a poradenských projektech ve společnostech jako např. Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Telefonica O2 Czech Rep. a.s., ČEZ a.s., Nextra CZ s.r.o., AVX s.r.o., AstraZeneca s.r.o. a mnoha dalších. Je držitelem certifikátu pro skupinovou psychoterapeutickou práci Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, certifikátu na klienta orientovaného skupinového poradenství a psychoterapie The Person-Centered Approach Institute International, USA, a certifikátu absolventa kurzů manažerských dovedností na Civil Service College ve Velké Británii.
 
Obsah semináře:
  • Poznatky o mozku důležité pro komunikaci
  • Obecné aspekty vztahové složky komunikace (jak komunikovat s různými typy partnerů tak, abychom nenarušili vztah – krátký interaktivní výklad, praktický nácvik prostřednictvím hraní rolí)
  • Základní charakteristiky asertivního chování (krátký interaktivní výklad k různým druhům chování – agresivní chování, pasivní chování, manipulativní chování, asertivní chování, příklady z praxe, diskuse)
  • Asertivní uplatňování oprávněného požadavku (postup, praktický nácvik asertivního uplatňování oprávněného požadavku, jak čelit manipulacím, praktický nácvik)
 
Cena semináře pro 1 osobu je 2 450 Kč bez DPH. Pro členy ČAV platí zvýhodněná cena 1 400 Kč bez DPH.
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.
 
Přihlašovací formulář naleznete v dokumentu níže.
 
Uzávěrka přihlášek na seminář je 28. února 2017!
 
ČvP
ČvP