Pozvánka na seminář Co obnáší zaměstnávat dlužníka?

8. 4. 2015
Dovolujeme si vás pozvat na seminář pro zaměstnavatele a širší veřejnost věnovaný problematice zaměstnávání dlužníků z pohledu právního, daňového a účetního, který pořádáme ve spolupráci s Asociací inkasních agentur.

Termín: úterý 21. dubna 2015, 9:00 – 13:00 hodin 
Místo: budova K-centrum,  Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201 (vchod D, výtahem vlevo do 2. patra)

Obsah semináře
Právní část
1.         Srážky ze mzdy obecně, dohoda o srážkách ze mzdy
2.        Srážky ze mzdy jako výkon rozhodnutí
3.        Insolvenční řízení a oddlužení zaměstnance
4.        Pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci
 
Daňová a účetně mzdová část
Pohled na povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání dlužníka, správné daňové zohlednění souvisejících právních aspektů, zejména:
1.     Srážky ze mzdy dlužníka: povinnost srážku provést, dohoda o srážkách ze mzdy
2.    Kolik lze nejvíce srazit, nezabavitelné částky
3.    Z čeho lze srážku provést a z čeho ne (např. cestovní náhrady,  dávky nemocenského pojištění aj.)
4.   Proces oddlužení dlužníka zaměstnance v insolvenci z pohledu zaměstnavatele jakožto plátce mzdy
5.    Dlužník - zaměstnanec v exekuci, exekuce prováděná orgánem státní správy, daňová exekuce
6.   Souběh exekuce a insolvenčního řízení ve vztahu k plátci mzdy


Více se dozvíte v pozvánce níže.

Vyplněné přihlášky zasílejte na sekretariat@asociaceveritelu.cz.

ČvP
ČvP