Pozvání na sympozium Změny v oddlužení fyzických osob

25. 4. 2017
Ve spolupráci s Havlíček Brain Team a dalšími partnery si vás dovolujeme pozvat na sympozium s workshopem Změny v oddlužení fyzických osob, které se uskuteční dne 25. května 2017 v Paspově sále v Praze.

Sympozium bude věnováno připravované novele insolvenčního zákona, která má být dle předkladatele – Ministerstva spravedlnosti – řešením nadměrného zadlužení některých osob ústícího do tzv. dluhové pasti, a to zpřístupněním institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Své názory na to, zda novela může v praxi dostát svému cíli, zda je žádoucí dále rozvolňovat pravidla oddlužení a jaké důsledky případně úprava přinese dlužníkům i věřitelům, přednesou přední představitelé veřejného i politického života, ekonomické i právní sféry, významných oborových uskupení či neziskových organizací.
 
Následný praktický workshop přinese účastníkům odpovědi na otázky: Jaká práva a povinnosti má věřitel, jehož dlužník si podá návrh na oddlužení fyzické osoby? Jaká pravidla má dnes osobní bankrot a jaké důsledky může věřitelům přinést připravovaná novela? Jak se prolíná exekuční a insolvenční řízení a co z toho plyne pro věřitele? Jak v rámci insolvenčního řízení minimalizovat škody a jaká přijímat preventivní opatření?

Workshop povedou:
  • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích,
  • JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov,
  • Mgr. et Mgr. Milan Dočkal, spolupracující advokát Legalcom Advokátní kancelář.
 
Více informací naleznete v pozvánce níže.
 
Registraci je nutné provést nejpozději do 15. května 2017 na e-mailové adrese vzdelavani@asociaceveritelu.cz.

ČvP
ČvP