Pozvání na sympozium Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely

1. 5. 2018
Dovolujeme si vás pozvat na sympozium s workshopem věnované aktuálním problémům v oblasti exekucí a insolvencí ve světle projednávané novely insolvenčního zákona, které pořádáme společně s Havlíček Brain Team v rámci Stálé konference českého práva.

Termín: 24. května 2018 od 8.30 do 17.00
Místo: Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5
 
Sympozium: V Česku dnes existuje velká skupina předlužených fyzických osob, jejichž situaci je z ekonomického i celospolečenského hlediska potřeba vyřešit. Nové legislativní kroky (tzv. oddlužovací novela) však přinášejí koncept, který v odborných i zákonodárných kruzích vzbuzuje řadu otázek. Významnou skupinu tvoří i problémy spojené s potenciálním střetem exekučních a insolvenčních postupů z hlediska jejich výhodnosti a účelnosti. Debata, jež bude obsahem sympozia, se soustředí na analýzu a zhodnocení problematických bodů oddlužovací novely. Účast na sympoziu přislíbili přední představitelé veřejného a politického života, ekonomické a právní sféry, významných oborových uskupení a neziskových organizací.
 
Workshop: Navazující workshop se zaměří na výhody řešení pohledávek prostřednictvím soudního exekutora nebo insolvenčního správce, problémy spojené s přechodem dlužníka z exekučního do insolvenčního řízení či důsledky a doporučení pro věřitele při problematickém souběhu exekuce a insolvence tak, aby dokázal minimalizovat případné škody. 
  • Mgr. Jiří Komárek, exekutorský kandidát, Exekutorský úřad Praha 5: Výhody vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního exekutora. Problémy a minimalizace škod při přechodu dlužníka do insolvenčního řízení.
  • JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., insolvenční správce, Administrace insolvencí City Tower: Výhody řešení pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Důsledky a doporučení pro věřitele při problematickém souběhu insolvence a exekuce.
  • Mgr. Vojtěch Sucharda, advokát a partner, Arrows advokátní kancelář: Exekuce vs. insolvence. Praktické příklady výhodnosti každého řešení z pohledu věřitele i dlužníka.
 
Více informací naleznete v pozvánce níže.
 
Registraci je nutné provést nejpozději do 15. května 2018 na e-mailové adrese vzdelavani@asociaceveritelu.cz.
ČvP
ČvP