Pozvání na sympozium Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra

2. 5. 2019
Dovolujeme si vás pozvat na sympozium s workshopem věnované aktuálním problémům v oblasti exekucí, diskutovaným změnám a souvisejícím legislativním návrhům, které pořádáme společně s Havlíček Brain Team v rámci Stálé konference českého práva.

Termín: 24. května 2019 od 8.30 do 16.15
Místo: Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5
 
Sympozium: Dluhy a jejich řešení v rámci exekučního řízení patří mezi nejdiskutovanější politická, ekonomická a celospolečenská témata současnosti. Za uplynulých 18 let svého fungování doznal systém exekučního vymáhání pohledávek v Česku více než 50 legislativních úprav a další změny jsou aktuálně ve fázi příprav či projednávání. Jak se od svého vzniku exekuční systém osvědčil a proměnil? Jaké problémy v současné době vykazuje a kde hledat jejich řešení? Ve kterých zemích se při jejich hledání můžeme inspirovat? A jakým způsobem ovlivňují exekuce další legislativní změny dotýkající se vztahů mezi věřiteli a dlužníky? Své názory na tuto problematiku přednesou přední představitelé veřejného a politického života, ekonomické a právní sféry, významných oborových uskupení a neziskových organizací.
 
Workshop: Navazující workshop se zaměří na dopady aktuálních legislativních úprav z pohledu věřitelů a přinese jim praktické tipy, jak se s těmito změnami vypořádat.
  • JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze: Rozhodčí nálezy a vykonatelné notářské zápisy v exekuci ve světle nové judikatury
  • Mgr. Jaroslav Janoušek, právník, Arrows advokátní kancelář: Otázky meritorního přezkumu exekučních titulů očima věřitele
  • Mgr. Jiří Komárek, exekutorský kandidát, Exekutorský úřad Praha 5: Časté chyby věřitelů v exekučním řízení a jak se jich vyvarovat

Více informací naleznete v pozvánce níže.
 
Registraci je nutné provést nejpozději do 20. května 2019 na e-mailové adrese vzdelavani@asociaceveritelu.cz.
 
ČvP
ČvP