Omezení exekuční postižitelnosti majetku manžela dlužníka ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů

7. 4. 2015
Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s omezením exekuční postižitelnosti majetku manžela dlužníka. Úprava, která minulý týden prošla třetím čtením Poslanecké sněmovny ČR, je v zásadním rozporu s občanským zákoníkem, významně ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů a může se obrátit i proti samotným dlužníkům.
Projednávaná úprava občanského soudního a exekučního řádu je zásadně v rozporu s občanským zákoníkem, když nerespektuje pravidlo, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Zcela vylučuje možnost postihu pohledávek, jiných majetkových práv a především mzdy manžela povinného, a to i tam, kde vymáhaný dluh patří do společného jmění manželů. Dále zásadním způsobem omezuje možnosti postihu pohledávky z účtu u peněžního ústavu, jehož majitelem je manžel povinného. „Pokud ovšem občanský zákoník říká, že dluhy ve společném jmění manželů hradí oba manželé, musí procesní předpis umožnit jeho vynutitelnost, byť by to znamenalo, že postihneme mzdu a účet manžela,“ říká Pavel Staněk, prezident ČAV.
 
Současná právní úprava skýtá manželovi povinného dostatečné možnosti obrany. Zavedení paušálního omezení možnosti postihu manžela povinného pouze z důvodu snížení objemu vylučovacích žalob ze strany manžela povinného, jejichž počet je v kontextu celkového počtu exekucí nařízených k provedení srážkami ze mzdy manžela a účtu manžela povinného již nyní zcela marginální, je nesmyslné a ve svém důsledku pouze omezí možnosti provádění exekuce i pro dluhy, které patří do společného jmění manželů. Tím významně ohrožuje vymahatelnost práv věřitelů.
 
Přijatá úprava se zároveň může negativně obrátit i proti samotným dlužníkům a jejich manželům, které má údajně chránit. „Nebude-li totiž možné v dřívější míře přistoupit k neinvazivním způsobům provádění exekuce, zvýší se za účelem zachování vymahatelnosti pohledávek nutnost provádět exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí ve společném jmění manželů, což bude pro povinné nejen nepříjemnější, ale i dražší,“ upozorňuje Pavel Staněk.
ČvP
ČvP