Týdeník Květy – 26. 9. 2019

Může se hodit
S tím by souhlasila většina Čechů, z nichž se podle průzkumu agentury STEM/MARK celých 82 % domnívá, že by dlužník měl věřitelům splatit minimálně 40 % dlužné částky. Více než polovina dotázaných by dokonce požadovala, aby dlužník splatil alespoň 60 procent dluhu! „Postoj veřejnosti je v tomto ohledu výrazně méně tolerantní, než novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila pravidla oddlužení a zrušila dřívější podmínku, že dlužník musí v jeho průběhu splatit věřitelům minimálně 30 procent dlužné částky. Pouze dvě procenta lidí by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý – takzvaná nulová varianta byla přitom jednou z možností, kterou zákonodárci při schvalování novely zvažovali,“ komentuje závěry výzkumu Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP