Týdeník Květy – 21. 2. 2019

Dlužníkům se uleví. Ale jenom těm, kteří nešidí
Připomínky má i Česká asociace věřitelů, jejíž předseda Pavel Staněk říká: „Za zbytečnou a nespravedlivou považujeme schválenou zkrácenou variantu oddlužení, kdy bude dlužník oddlužen již za tři roky, pakliže věřitelům splatí alespoň 60 procent dluhu. Je zřejmé, že takový dlužník by byl v rámci pětiletého oddlužení věřitelům pravděpodobně bez problémů schopen splatit i celý dluh, a jeho odpuštění je tak zcela zbytečným krácením práv věřitelů.“
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP