Tina – 11. 7. 2018

Když dlužník nevrací
45 Problematické zápůjčky v rodině
Mezi příbuznými se často na smlouvu nedbá, aby se vzájemný vztah neoslabil zdánlivým nedostatkem důvěry. To se ale nemusí vyplatit a vztahy nakonec mohou utrpět daleko více. „Při zapůjčování nezanedbatelné sumy je určitě vhodné smlouvu sepsat. Jejím obsahem by měla být nezbytná základní ujednání jako označení věřitele a dlužníka, výše částky, která je předmětem zápůjčky, způsob jejího splacení, datum splatnosti i datum a místo sepsání smlouvy,“ vysvětluje Pavel Staněk, advokát z České asociace věřitelů.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.

ČvP
ČvP