Tablet.epravo.cz – 18. 3. 2016

Zregulovat úvěrový trh? Ano, ale rozumně
Regulace spotřebitelských úvěrů je v současné době velmi skloňovaným tématem, kterému se aktivně věnují odborníci, politici i média. Důvodem rozruchu kolem této úpravy není pouze termín jejího zavedení, který se kvapem blíží (datován je již na 21. března 2016), ale zejména to, že se jedná o zcela zásadní krok, který bude mít velmi rozsáhlé dopady na celý úvěrový trh.
Návrh zákona ale v současné době nezahrnuje komplexní objektivní pohled na problematiku a přehlíží možné hrozby. To může způsobit, že zavedení zákona do českého právního řádu nepřinese pouze výsledky pozitivního charakteru, což se projeví v nedocílení primárního poslání návrhu – úplné eliminace současných právních mezer.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP