Soudce – 19. 10. 2015

Princip teritoriality v exekučním řízení
ze sympozia referuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Pražského právnického podzimu

V rámci zářijové části doplňkového programu Pražského právnického podzimu uspořádala 17. září 2015 Česká asociace věřitelů pod záštitou předsedy Městského soudu v Praze a čestného prezidenta Soudcovské unie JUDr. Libora Vávry a s odbornou pomocí nakladatelství Havlíček Brain Team v Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze na Smíchově sympozium k aktualní a atraktivní otázce tzv. teritoriality v exekučním řízení. Průběhem a podstatnými částmi sympozia čtenáře časopisu Soudce provedu.

Princip teritoriality je v exekutorských kruzích pojmem, proto jej není třeba nijak zvlášť vysvětlovat. Je ovšem také třeskutým polem, a tudíž si na úvod dovolím malý komentář. Zdá se, že klíčovou je otázka, kterou lze velmi zjednodušit takto: Je soudní exekutor prodlouženou rukou soudu a měla by tedy pro jeho místní příslušnost platit v plném rozsahu pravidla justiční? Nebo je specifickým podnikatelem, jehož základním předmětem činnosti je vymáhaní nároků věřitelů, a tedy je správně, uplatní-li se při jeho volbě princip výběru, v němž hrají roli výhradně ekonomické zájmy věřitele?

Celý text naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP