Profit – 14. 4. 2015

Exekuce na zaměstnance
* Proti mému zaměstnanci je vedena exekuce srážkami ze mzdy. Jaké mi z toho plynou povinnosti?
Alexandr F., Ostrava
Ode dne doručení příkazu soudního exekutora k provedení exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance je zaměstnavatel v první řadě povinen provádět tyto srážky, a to tak, jak je určeno ustanoveními § 279 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, a dále nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Pokud by zaměstnavatel srážky neprováděl nebo neodvedl, může ho věřitel žalovat jako poddlužníka.
Celý text naleznete v souboru níže.
ČvP
ČvP