Právo – 5. 10. 2017

Ochrana nesvéprávných před půjčkami nefunguje
Mentálně postižení nebo třeba těžce psychicky nemocní lidé. Úřady je prohlásily za nesvéprávné a určily jim opatrovníka, aby je ochránily před jimi samými. Neuvědomují si důsledky svých činů, jsou finančně negramotní a mohou škodit jak sobě, tak i svému okolí.
Právě tito lidé se můžou jednoduše dostat do dluhové pasti. Zaprvé úvěrové společnosti a banky nemají jak zjistit, že nejsou způsobilí k právním úkonům. Údaj o nesvéprávnosti od roku 2012 v občankách chybí. Podepíšou smlouvu, poskytnou jim půjčku, kterou pak nesvéprávný člověk nezvládá splácet.
A zadruhé se sami můžou stát snadným terčem nepoctivců, kteří si vezmou půjčky na ně, a výsledek je stejný. Stávají se dlužníky a ztrácejí obě strany – věřitelé i nemocní lidé.
Zákonodárci se to snažili řešit a v únoru začala platit změna občanského zákoníku. Má odradit věřitele, který o nezpůsobilosti klienta věděl nebo vědět mohl. V tom případě mu totiž dlužník nemusí vracet ani úroky, ani samotnou půjčenou částku.
Což je posun proti předchozí praxi, kdy po zjištění, že smlouva je neplatná, protože ji podepsal nesvéprávný člověk, věřitel přišel pouze o úroky. Jistinu musel dlužník splatit.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP