Právo – 18. 1. 2018

Vláda podpořila dluhovou amnestii
Vláda ve středu schválila novelu insolvenčního zákona, přezdívanou kritiky dluhovou amnestií. Ta má umožnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků, bez ohledu na výši jejich závazků. Proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let, v závislosti na výši splacených dluhů.
Novela odstraňuje nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Hranici úhrady dluhů ale novela nestanovuje.
Pokud novelu schválí Sněmovna i Senát a podepíše prezident, postačí podle nových pravidel, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP