Právní prostor – 25. 9. 2015

Úprav exekučního řízení už bylo příliš, shodli se účastníci sympozia Princip teritoriality v exekučním řízení
O zavedení tzv. exekutorské teritoriality, ale i dalších změnách a problémech v exekucích debatovali minulý týden účastníci sympozia Princip teritoriality v exekučním řízení, které v rámci Pražského právnického podzimu pořádala Česká asociace věřitelů.
Navzdory odlišným názorům na přínosy a úskalí zavedení místní příslušnosti se většina účastníků z řad zákonodárců, akademiků, zástupců právnických profesních komor a dalších oborových uskupení shodla na tom, že současná přemíra nesystémových úprav exekučnímu řízení neprospívá a jakýmkoli dalším krokům by měla předcházet široká odborná debata. Zásadní výhrady pak opakovaně od obou stran zazněly vůči aktuálním návrhům na zavedení místní příslušnosti, které na podzim projedná sněmovna.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP