Peníze.cz - 14. 4. 2014

Česká asociace věřitelů podporuje humanizaci exekucí

Česká asociace věřitelů vítá návrh změny občanského soudního řádu předložený skupinou poslanců v čele s Jeronýmem Tejcem, který vymezuje výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí. Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků, je i jedním z dlouhodobých cílů ČAV. Nové znění zákona ovšem musí být koncipováno tak, aby nemělo negativní dopad na uspokojení práv věřitelů. Česká asociace věřitelů pro tyto účely již připravila vlastní návrh.

Celý text naleznete ZDE.

ČvP
ČvP