Parlamentnílisty.cz – 15. 5. 2014

ČAV odmítá zavedení principu teritoriality v exekučním řízení

Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s přijetím novely exekučního řádu navrhované skupinou poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit), která má nahradit dosavadní celorepublikovou působnost exekutorských úřadů principem krajské teritoriality. Navrhovaná změna povede k výraznému snížení vymahatelnosti pohledávek a nárůstu nákladů věřitelů.
Celý text naleznete ZDE.

ČvP
ČvP