MoneyMag.cz – 30. 4. 2015

Co přinesou plánované změny v exekucích?
Česká asociace věřitelů dlouhodobě podporuje humanizaci exekucí. Důrazně se však ohrazuje proti některým změnám, které má aktuálně projednat sněmovna v třetím čtení. Konkrétně se jedná o nemožnost uspokojit pohledávky do 30 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v případě, kdy v ní má hlášený trvalý pobyt, a dále stanovení závazného pořadí jednotlivých způsobů výkonu exekuce. Přijetí těchto změn by vedlo k neúměrnému snížení vymahatelnosti pohledávek a zbytečnému prodloužení a zdražení výkonu exekuce, na které doplatí nejen věřitelé, ale i dlužníci.
Celý článek naleznete ZDE.
ČvP
ČvP