Moderní obec – 8. 9. 2014

Mají být exekuční řízení nově vedena na základě principu teritoriality?
Vláda jej odmítla mj. s tím, že činnost exekutorů a exekuční řízení chce nově řešit vlastní komplexní právní úpravou. Nevyloučila však, že v ní případně sama využije princip teritoriality. Řeč je o návrhu skupiny poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit) na změnu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Sněmovna jim jej vrátila k dopracování. Asi nejkontroverznější je v návrhu uplatnění principu teritoriality. Celorepubliková působnost exekutorských úřadů by zanikla a exekuce by se přidělovaly dle sídla zadlužené firmy či adresy trvalého pobytu dlužníka. Česká asociace věřitelů namítá, že »stabilní nápad exekucí na jednotlivé exekutorské úřady bez ohledu na jejich úspěšnost a kvalitu služeb může vést ke snížení zainteresovanosti exekutorů na výsledku«. Marek Černoch však tvrdí: »Teritorialita by odstranila vytváření pohledávek ne pro dlužnou částku, ale kvůli advokátní a exekutorské odměně, které pak inkasuje lichvář či velkoobchodník s pohledávkami.« Pochybnosti o přínosu stanovení exekutora na základě často ryze formálního sídla firmy či trvalého bydliště povinného vyjádřili i někteří starostové. Míní totiž, že by se vymahatelnost pohledávek obcí snížila.
Celý text naleznete v následujícím souboru.
ČvP
ČvP