Metro – 6. 2. 2019

Pavel Staněk, prezident ČAV, k novele
Z pohledu věřitelů vnímáme jako nejzásadnější, že nebyla přijata takzvaná nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za daleko vhodnější považujeme schválené řešení, kdy dlužník na jednu stranu již nebude muset při vstupu do oddlužení prokazovat, že v horizontu pěti let zvládne splatit 30 procent dluhu, díky čemuž na oddlužení dosáhne větší množství osob, na druhou stranu však od nich stále požaduje alespoň určité minimální plnění, a především maximální úsilí splácet. Za nespravedlivou naopak považujeme schválenou zkrácenou variantu oddlužení, kdy bude dlužník oddlužen již za tři roky, pakliže věřitelům splatí alespoň 60 procent dluhu. Je zřejmé, že takový dlužník by byl v rámci pětiletého oddlužení věřitelům pravděpodobně bez problémů schopen splatit i celý dluh, a jeho odpuštění je tak zcela zbytečným krácením práv věřitelů.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP