Lidové noviny – 6. 6. 2014

Exekuce je důsledek, ne příčina

Navrhovaná úprava občanského řádu, která jasně vymezuje výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí, je určitě krok správným směrem (Když exekutor klepe na dveře, LN 19. 5.). Cílem exekuce není a nesmí být hmotná amorální likvidace dlužníka, a pravidla jejího výkonu by proto měla lépe odrážet jeho základní lidské potřeby. Na druhou stranu však uspořádání vztahůmezi věřiteli a dlužníky musí být spravedlivé, a předkladatelé novely by proto měli myslet i na to, aby neměla zásadní negativní dopad na uspokojení práv věřitelů.


Celý text:


ČvP
ČvP