Konkursní noviny – 28. 7. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů
V posledních měsících jsme si na konkrétních insolvenčních řízeních ověřili a potvrdili, jak důležitá je aktivní správa přihlášených pohledávek ve formě účasti věřitelů na přezkumném řízení, na první schůzi věřitelů a ve věřitelském orgánu a následně také při spolupráci s insolvenčním správcem.
Někdy se podaří zapsat do majetkové podstaty i majetek, který se jevil jako nedostupný, někdy se podaří stejný majetek prodat za vyšší cenu a někdy se za pomoci přihlášených věřitelů zajistí větší počet zájemců o odkup majetku dlužníka.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP