Konkursní noviny – 24. 9. 2015

Exekutor coby představitel soudní moci nesmí odmítnout zjevně marnou exekuci. Na poslance čeká senátní návrh zákona o místní příslušnosti soudních exekutorů
Na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny poslanci projednají v prvním čtení senátní návrh zákona
o teritorialitě, místní příslušnosti soudních exekutorů. Ten již projednala vláda a vydala souhlasné
stanovisko. Vládní strany se totiž v koaliční smlouvě dohodly, že exekutoři nesmějí být vzájemně
si konkurujícími podnikateli, kteří se snaží získat co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu, kteří
objektivně vykonávají svoji profesi a šetří práva jak věřitelů, tak dlužníků.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP