Konkursní noviny – 23. 9. 2016

Věřitel a insolvenční řízení
Úvod prezidenta České asociace věřitelů
V letošním roce jsme vám pravidelně každý měsíc přinášeli dobré i špatné zkušenosti věřitelů z vybraných insolvenčních případů, doplněné o informace a rady právníků, insolvenčních správců, auditorů a daňových poradců.
Nově se budeme více zaměřovat na téma: a) absence ročních účetních závěrek ve sbírce listin u firem, které končí v insolvenci, b) poskytování plnění na fakturu firmám, u nichž jsou na internetu dostupné negativní informace o dluzích, přičemž vzniklé nezaplacené pohledávky věřitelé přihlašují do nově otevřeného insolvenčního řízení.
Česká asociace věřitelů poskytuje svým členům k této problematice poradenství např. formou bezplatných seminářů a rovněž zajišťuje přístup k negativním firemním informacím.
Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP