Konkursní noviny – 23. 6. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V minulosti jsme v této rubrice popisovali až „fantastické“ úkony dlužníků, kteří se chtěli zbavit, a bohužel se také zbavili zodpovědnosti za vznik pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení a v rámci insolvenčního řízení neuhrazených. Nyní přinášíme podobný případ, který vznikl v roce 2016, a u kterého insolvenční řízení právě začalo prvním přezkumným řízením.
Z níže popsaného případu je patrné, jak snadno, a pravděpodobně i bez následků lze přepsat předluženou firmu na osobu, která s podnikáním nemá žádné zkušenosti, a která za peníze podepíše cokoliv a kdekoliv. Bohužel i v tomto případě vznikaly velkému počtu přihlášených věřitelů pohledávky ještě i v době, kdy v internetové prověřovací aplikaci pro věřitele bylo dostatek informací o předluženosti dlužníka a o jeho neschopnosti hradit své závazky. Pořízení a používání prověřovací internetové aplikace je přitom pro věřitele stejně rychlé a jednoduché jako samotné vytvoření nedobytné pohledávky.
„Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!“ 
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP