Konkursní noviny – 23. 6. 2017

Stále existují i takoví dlužníci, kteří jsou zodpovědní a snaží se svou situaci řešit
Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem
V souvislost i s vymáháním dluhů se dnes hodně hovoří o insolvenčních správcích, exekutorech a také povinných – dlužních. Tak trochu se zapomínána věřitele, na ty, o jejichž peníze tu vlastně jde. Proto jsme se rozhodli dát slovo zástupci organizace, která velkou část z nich reprezentuje – České asociaci věřitelů. Je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit zájmy věřitelských subjektů. Její vznik před téměř čtyřmi lety byl motivován především skutečností, že v České republice, na rozdíl od velkého množství organizací, které se starají o práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob, doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Záměrem České asociace věřitelů tedy je chránit práva věřitelů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i k celospolečenské osvětě, které by vedly ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky. Jak se jí to daří, o tom jsme hovořili s jejím prezidentem a advokátem JUDr. Pavlem Staňkem.
Celý rozhovor naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP