Konkursní noviny – 23. 3. 2018

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Nemalý počet insolvenčních řízení končí pro věřitele obdržením rozvrhového usnesení, které jim oznámí nulové uspokojení jejich přihlášených pohledávek. Na tento okamžik čekají i několik let, aby nakonec zjistili, že bohužel nic nedostanou a insolvenční řízení bylo zbytečné.
zástupci České asociace věřitelů jsou členem několika věřitelských výborů, do kterých je delegovali jejich klienti - věřitelé. V těchto případech se snažíme do řízení zapojit co nejvíce věřitelů s cílem urychlit celý proces, získat ze sepsané majetkové podstaty co nejvíce peněz a ulehčit insolvenčnímu správci jeho činnost, kdy jsou na něho kladeny vysoké nároky při správě a zpeněžování majetku. správce bez dlouhodobé praxe nemůže detailně znát problematiku dlužníků z oboru stavebnictví, dopravy, strojírenství, velkoobchodu, potravinářství a podobně. Při prodeji majetku dlužníka mu tedy nezbývá nic jiného než zveřejnit informaci o prodeji na webová inzertní místa a čekat několik dní, zda se najde zájemce o odkup, který si sám diktuje cenu v rámci pravidla „za nejvyšší nabídku“. zjistili jsme, že největších úspěchů při prodeji majetku dlužníka se dá dosáhnout při intenzivní spolupráci se všemi přihlášenými věřiteli v daném konkurzu.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP