Konkursní noviny – 23. 11. 2018

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V rámci insolvenčního řízení řešeného konkurzem jsme občas svědky toho, že schůze věřitelů rozhodne o odvolání insolvenčního správce původně ustanoveného insolvenčním soudem a ustanoví správce nového. Tento krok je v souladu s ustanovením § 29 odst. 1) IZ za předpokladu, že pro tuto změnu hlasuje minimálně polovina všech přihlášených věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek.
Věřitelé se touto volbou snaží pozitivně ovlivnit průběh konkurzu a volí si již vyzkoušeného a spolehlivého správce. Využívání tohoto věřitelského práva v praxi dokládá i níže uvedený příklad. Na daném případu zároveň ukazujeme, jak důležité je v obchodním styku důsledné prověřování obchodních partnerů, a to včetně osoby jednatele. U dlužníka v tomto příkladu bylo zjištěno, že jeho jednatel řídil jako statutární orgán v minulosti jinou starší společnost se stejnou činností a se stejným sídlem, která skončila rovněž v konkurzu. Takové zjištění, pokud by bylo učiněno včas, by mohlo být pro případné (inspr) obchodní partnery signálem sstat k náležité opatrnosti. 
„Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj.“ 
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP