Konkursní noviny – 22. 9. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutnost aktivní správy přihlášených pohledávek. Věřitelé zjišťují, že do věřitelských orgánů vstupují také věřitelské subjekty, které jsou majetkově propojeny s insolvenčním dlužníkem, že statutární orgán dlužníka nespolupracuje s insolvenčním správcem při sepisování majetkové podstaty, nezaplacené zboží dodané věřitelem používá anonymně třetí osoba, mnohdy personálně propojená s dlužníkem a podobně.
Níže přinášíme insolvenční řízení, ve kterém opět věřitelé dodávali dlužníkovi svá plnění v době, kdy dlužník již neplatil své závazky, řešil první exekuce a dluhy s inkasní agenturou, nezveřejňoval roční účetní závěrky a místo dlužnického insolvenčního návrhu připravoval převod své společnosti na nekontaktní osoby s bydlištěm na městském úřadě a s exekucemi.
„Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj“.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP