Konkursní noviny – 22. 4. 2016

Věřitel a insolvenční řízení
Úvod prezidenta České asociace věřitelů Nyní přinášíme pro věřitele další zkušenosti ze dvou konkrétních insolvenčních případů. Jedná se o zkušenosti věřitele NYPRO hutní prodej, a.s., Malé Svatoňovice. Ve druhém případě věřitel uplatnil aktivní správu pohledávky přihlášenou do insolvenčního řízení a následnými výsledky potvrdil účinnost metodiky doporučené insolvenčním správcem se zvláštním povolením JUDr. Ing. Pavlem Fabianem vytištěné v Konkursních novinách č. 9/2015.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP