Konkursní noviny – 22. 12. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně doporučovali prověřovat jednoduchým způsobem prostřednictvím internetové aplikace své obchodní partnery. k tomu jsme vždy připojili skutečný případ dlužníka, u kterého bylo zahájeno insolvenční řízení a u něhož jsme zpětně poukazovali na chyby věřitelů, kteří i předluženým firmám poskytovali svá plnění na fakturu.
V tomto článku vám přinášíme popis postupů na straně dlužníků, kteří nejsou v insolvenčním řízení, a u kterých dochází k nekonečnému navyšování dluhů, které již nebudou schopni nikdy uhradit. „Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj.“
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP