Konkursní noviny – 21. 4. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta české asociace věřitelů
K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejména informace jednoduše dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, popřípadě údaje v Insolvenčním rejstříku. Tuto formu prověřování lze sice obecně považovat spíše za základní a v mnoha případech nedostatečnou, níže uvedený příklad nicméně jasně ukazuje, že i tato základní prověrka může být velmi důležitá.
U níže uvedeného dlužníka v konkurzu byla ve Sbírce listin zaznamenána informace o exekuci, která postihla jeho vozový park. Někteří věřitelé přihlášení v daném konkurzu poskytovali svá plnění dlužníkovi i po této události. Podobné případy nejednou končí situací, kdy věřitelé v konkurzu přijdou o své pohledávky bez jakékoliv náhrady z rozvrhového usnesení, přičemž dříve ještě zbytečně vynaložili náklady za soudní vymáhání i nařízení exekuce.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP