Konkursní noviny – 21. 11. 2016

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V listopadovém čísle Konkursních novin přinášíme čtenářům popis událostí před a po podání insolvenčního návrhu u dvou dlužníků. Z uvedených informací lze vyvodit následující závěry:
a) dlužníci vytvářejí nové závazky i v době, kdy už nejsou schopni je hradit, b) věřitelé poskytují svým zákazníkům plnění na fakturu v době před zahájením insolvenčního řízení, přestože již lze u daných zákazníků v internetové aplikaci zjistit varovné informace o exekucích, dluzích, předlužení apod., c) dlužníci na sebe v době úpadku sami nepodávají insolvenční návrh a naopak činí kroky, které mají za následek minimální uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů, d) dlužníci nezveřejňují roční účetní závěrky.
Česká asociace věřitelů spolu s Hospodářskou komorou ČR pořádají pro věřitele k níže uvedené problematice praktické semináře. Poslední z nich se v tomto roce uskuteční dne 12. prosince 2016 v Praze.
Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP