Konkursní noviny – 20. 5. 2016

Věřitel a insolvenční řízení
A. Úvod prezidenta České asociace věřitelů.
Věřitelé se při sledování průběhu insolvenčních řízení, ve kterých mají své přihlášené pohledávky, opakovaně setkávají s následujícími skutečnostmi:
a) Dlužníci, u kterých probíhá insolvenční řízení, nepředávali do sbírky listin své roční účetní závěrky.
b) V době vzniku přihlášených pohledávek již byly na internetu k dispozici negativní informace o těchto dlužnících.
c) Dlužníci nepředávají insolvenčnímu správci přehled svého majetku a účetnictví a se správcem nespolupracují.
d) Insolvenční správci mají potíže při vymáhání pohledávek dlužníků, protože k nim nemají podklady, dlužníci dlužníka své závazky rozporují, uplatňují reklamace, zádržné apod.
Insolvenční správce pak často sepisuje pohledávky do majetkové podstaty až v momentě, kdy je pohledávka vymožená a uhrazená do podstaty. V těchto případech věřitelé nenajdou v insolvenčním spisu žádné informace o údajných pohledávkách dlužníků a rovněž nezjistí, zda a jak jsou pohledávky vymáhány. Insolvenční správce může použít ustanovení § 294/2 InsZ, dle kterého nemá povinnost vymáhat pohledávky, pokud náklady na vymáhání jsou neúměrně vysoké.
Sken celého článku naleznete níže.
ČvP
ČvP