Konkursní noviny – 20. 4. 2018

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prověřování obchodních partnerů. Jak opakovaně ukazují příklady z praxe, význam tohoto postupu je z hlediska řádné úhrady budoucích pohledávek věřitelů nezastupitelný.
Na základě zkušeností s dlužníky a s řešením obtížně vymahatelných pohledávek doporučujeme prověřovat nejen samotné firmy, ale i jejich majitele a statutární orgány. Pro společníka a současně i jednatele, který vlastní a řídí tři předlužené společnosti s pochybnými sídly, není problém založit společnost čtvrtou a minimálně jeden rok v ní vytvářet další závazky, které později opět skončí u exekutora.
V následujících odstavcích na toto téma přinášíme jeden příklad.
Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj.“
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP