Konkursní noviny – 20. 4. 2018

Alternativa oddlužovací novely: osvoboďme dlužníky v osobním bankrotu od úroků a pokut
Novela insolvenčního zákona, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, není podle České asociace věřitelů (ČAv) adekvátním řešením předluženosti části českých obyvatel. ve svém důsledku může naopak přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování na úkor věřitelů, kteří by nově ztratili jistotu jakéhokoli minimálního uspokojení.
Za vhodnější řešení ČAV považuje zachování současného stavu, kdy dlužník musí během 5 let splatit alespoň 30 procent svých dluhů, do těch by ovšem nově mohly být počítány například pouze původní jistiny. Zahrnuty by naopak nebyly úroky, poplatky či smluvní sankce, které mohly v některých případech až mnohonásobně přesáhnout výši původního dluhu, a byly tak hlavní příčinou uvíznutí některých dlužníků v dluhové pasti. Vedle toho by byl dlužník povinen uhradit ještě náklady věřitele spojené se soudním řízením.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP