Konkursní noviny – 20. 11. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Při spolupráci s věřiteli v době, kdy řeší své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení svých dlužníků, zjišťujeme nejčastěji následující nedostatky: a) věřitelé nechodí na přezkumná jednání spojená s první schůzí věřitelů a s volbou věřitelského orgánu, b) dlužníci historicky bez postihu porušují zákon nezveřejňováním svých ročních účetních závěrek, c) dlužníci předávají insolvenčním správcům seznam svého majetku v nevyhovujícím stavu, kdy například pohledávky dlužníka za jeho dlužníky v objemu několika milionů korun nelze úspěšně vymáhat ve prospěch konkurzní podstaty, a přihlášeným věřitelům se tak snižuje výše konečného uspokojení přihlášených pohledávek, které probíhá na základě rozvrhového usnesení po zpeněžení majetku dlužníka. Mezi věřiteli se však najdou i aktivní účastníci insolvenčního řízení, kteří vstupují do věřitelského orgánu a ve spolupráci se správcem dokáží mnohé nedostatky vyřešit.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP