Konkursní noviny – 20. 1. 2017

To, že disponuji pohledávkou, ještě neznamená, že získám očekávané plnění
Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice. Byla založena v roce 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde - na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, zadlužených či předlužených osob – doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření.
Záměrem asociace je pomáhat věřitelům nejen z řad velkých korporací, ale i drobným podnikatelům a řadovým občanům. V pozici věřitele se totiž v dnešní době může velmi snadno ocitnout každý z nich. Jsou to například spotřebitelé, kteří neobdrželi předem zaplacené zboží či služby. Zaměstnanci, kterým nebyl řádně vyplacen plat či mzda. Samoživitelé a jejich děti, kteří neúspěšně nárokují zákonné výživné od druhého rodiče.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP