Konkursní noviny – 20. 1. 2017

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů.
V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v probíhajícím insolvenčním řízení, u něhož měli dodavatelé-věřitelé možnost získat varovné informace ještě před zahájením insolvenčního řízení a v některých případech dokonce pravděpodobně i před samotným vznikem nyní přihlášené nedobytné pohledávky.
Česká asociace věřitelů bude i v roce 2017 pořádat pro věřitele pravidelné semináře zaměřené na prevenci vzniku nedobytných pohledávek a poskytovat související odborné poradenství. První letošní semináře proběhnou 27. ledna a 27. února 2017 v Praze. Podrobnější informace naleznete na www.asociaceveritelu.cz.
Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj!
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP