Konkursní noviny – 19. 10. 2018

Reakce České asociace věřitelů na projednání oddlužovací novely Ústavně právním výborem
Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k takzvané oddlužovací novele, které doporučil Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, za krok správným směrem. Zejména vítá odstranění takzvané nulové sedmileté varianty, při které by dlužník nemusel věřitelům v průběhu oddlužení uhradit žádnou minimální část dluhu.
Za vhodnější považuje doporučenou pětiletou variantu, do které by nově dlužníci mohli vstoupit, aniž by museli prokazovat svou schopnost splatit alespoň 30 procent dluhu.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP