Konkursní noviny – 18. 1. 2019 (3)

Institut nuceného prodeje cenných papírů a jeho současná aplikační praxe
Institut nuceného prodeje cenných papírů a jeho současná aplikační praxe
Vzhledem k tomu, jaká je současná aplikační praxe soudních exekutorů v rámci institutu nuceného prodeje cenných papírů, je žádoucí, aby v souvislosti s rekodifikací civilního procesu byly provedeny příslušné změny zákona tak, aby k výše nastíněným aplikačním problémům do budoucna nedocházelo. Bylo by vhodné zákonem vymezit přesný postup, jakým má být při zpeněžování cenných papírů postupováno tak, aby došlo ke zrychlení a zefektivnění celého procesu a k následnému odstranění nejednotnosti aplikační praxe soudních exekutorů v této oblasti.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP