Konkursní noviny – 18. 1. 2019 (2)

Věřitel a insolvenční řízení
Podrobněji jsme o pojištění pohledávek psali v Konkursních novinách v roce 2017 i 2018, a budeme pokračovat i v roce 2019. Na začátku našeho seriálu jsme si řekli, že majetkové pojištění je preventivním nástrojem ochrany aktiv a že se vztahuje na určité, předem smluvené události, které se vyskytují s odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění neovlivňuje riziko vzniku události, ani výši případné škody, ale pouze zmírňuje jejich dopad.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP