Konkursní noviny – 17. 8. 2018

Věřitel a insolvenční řízení
1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Věřitelé, kteří usilují o zaplacení svých pohledávek po splatnosti, využívají například mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, exekuční řízení, insolvenční řízení a další nástroje. Každý z výše uvedených způsobů vymáhání je bohužel spojen s dalšími náklady na straně věřitele. Proto je pro věřitele zpravidla daleko výhodnější zaměřit se na včasnou prevenci vzniku takových pohledávek, a to formou důsledného prověřování obchodních partnerů ve fázi po obdržení jejich objednávky na konkrétní plnění. Prověřování obchodních partnerů se ale vyplácí i ve všech výše uvedených fázích vymáhání. Věřitelé by si totiž měli vždy dobře zvážit, zda má jejich snaha vymáhat danou pohledávku šanci na úspěch, nebo zda bude vymáhání vzhledem k dostupným varovným informacím zbytečným plýtváním času i peněz.
Celý článek naleznete v dokumentech níže.
ČvP
ČvP